OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Odluka o odabiru - ponuda 001/2015

KLASA: 602-05/15-06-01
URBROJ: 2198-1-57-15-769

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81./15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 001/2015 i odabir najpovoljnije ponude objavljuje

 


POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira dvodnevna ekskurzija

Izabrane su sljedeće ponude:

1. F-tours d.o.o.
2. Terra travel d.o.o.
3. Speranza d.o.o.

Ponude će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku u ponedjeljak 7. prosinca 2015. u 18.25 (2. A i 2. B) i u 19.15 sati (2. C i 2. D) kada će se odabrati i najpovoljnija ponuda prema kojoj će se ostvariti realizacija putovanja.

Predsjednik Povjerenstva:
Antonija Kero, prof.

Javni poziv za ponude 002-2015

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 002/2015 možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za ponude 001-2015

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 001/2015 možete preuzeti ovdje.

Obavijest o jednodnevnom izletu u Zagreb 2015.

Interliber 2013.Polazak na jednodnevni izlet u Zagreb, petak, 6. studenoga 2015., je u 8.00  s parkirališta Omladinskog hostela Zadar („Ferijalni“ na Boriku). Polazak iz Zagreba za Zadar je u 18.00 (Palmotićeva - gdje ćemo se iskrcati po dolasku).

Opširnije...

Školski zbor - proba (23.10.2015.)

Obaviještavam sve učenke

koji su zainteresirani za sudjelovanje

u školskom zboru da sa probama počinjemo

u petak (23. 10. 2015.) u 13.10 (uč. br. 2.)

Iva Nimac

Obavijest za maturante (pripreme za maturu hrvatski jezik)

Pripreme za maturu iz hrvatskog jezika počinju u četvrtak, 1. listopada 2015., 6. i 7. sat u popodnevnoj smjeni, u učionici br. 9.

I nadalje će se održavati svaki drugi četvrtak, kad je maturantima nastava ujutro, četvrtkom, 6. i 7. sat u popodnevnoj smjeni jer je to vrijeme kada mogu dolaziti svi zainteresirani.

voditeljica priprema: Valentina Brać, prof.

Školski zbor - dogovor (18.9.2015.)

Pozivam sve učenke

koji su zainteresirani za sudjelovanje

u školskom zboru na dogovor

u petak (18. 9. 2015.) u 13.10 u učionicu broj 2.

Iva Nimac

Obavijest učenicima putnicima 2015./2016.

Učenici prvih razreda  koji koriste međumjesni javni prijevoz, a  udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara imaju pravo na sufinanciranje 75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza.

Iznimno pravo na financiranje 100 % cijene mjesečne karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici ako su:

-         članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnoga prijevoza prema navedenim kriterijima ne ostvaruju učenici:

-         koji su smješteni u učeničkome domu koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja

-         kojima se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i dr.)

-         koji su smješteni u privatnom smještaju u mjestu školovanja.

Molim učenike prvih razreda koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza i one koji ostvaruju pravo na financiranje u visini 100 % troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza da dođu u tajništvo kako bi popunili odgovarajuću potvrdu radi ostvarivanja navedenih prava kod prijevoznika.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su u prethodnom razdoblju ostvarivali pravo na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza to pravo ostvaruju i u razdoblju rujan – prosinac 2015.g. te nisu obvezni ispunjavati potvrdu, osim u slučaju promjene prebivališta/boravišta, prijevoznika ili drugih preduvjeta za ostvarivanje prava.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Nagradni izlet na otok Mljet

Obavijest učenicima

Upravni odjel za društvene djelatnosti Zadarske županije organizira dvodnevni nagradni izlet na otok Mljet, u subotu i nedjelju, 19. i 20. rujna 2015. godine. za učenike i mentore prirodoslovno-matematičkog područja (matematika, fizika, kemija, geografija, biologija, informatika, Art design) koji su na Županijskim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta (popis učenika i mentora možete preuzeti OVDJE).

OVDJE možete preuzeti obrazac Izjave kojom roditelji daju suglasnost nagrađenom učeniku da otputuje na izlet.

Molimo učenike da ispune obrazac Izjave, te ga s početkom nastave (najkasnije do srijede 9. rujna 2015.) donesu u školu u ured ravnateljice, pedagoginje ili voditelja smjene, kako bismo mogli na vrijeme izvršiti prijavu.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Početak školske godine 2015./2016.

OBAVIJEST UČENICIMA

Prvi dan nastave, u ponedjeljak, 7. rujna 2015., javiti se razrednicima kako slijedi:

Opširnije...