Natječaj - Nastavnik/ica matematike (29.11.2022.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar,  ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica matematike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, odnosno 20 sati u nastavi tjedno, uz probni rad od 3 mjeseca.

Opširnije...

Natječaj - Nastavnik/ica engleskog i talijanskog jezika (29.11.2022.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar,  ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica engleskog i talijanskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, odnosno 21 sat u nastavi tjedno (19 sati u nastavi engleskog jezika i 2 sata u nastavi talijanskog jezika), uz probni rad od 3 mjeseca.

Opširnije...

Rezultati natječaja - tajnik/ca školske ustanove

NatječajObavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto tajnika/ce školske ustanove možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Poziv za razgovor za radno mjesto Tajnik/ca školske ustanove - DOPUNA

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 26.9.2022. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto Tajnik/ca školske ustanove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, objavljuje:

LISTU KANDIDATA

za radno mjesto Tajnik/ca školske ustanove

Povjerenstvo je utvrdilo dopunjenu listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Listu i raspored poziva na razgovor pogledajte ovdje.