Natječaj za ravnatelja (09.06.2021.)

Natječaj

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine”, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 83. Statuta Gimnazije Franje Petrića Zadar, Školski odbor Gimnazije Franje Petrića Zadar, raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije Franje Petrića Zadar

Nužne uvjete za prijavu, kao i detalje natječaja, možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja - voditelj računovodstva

NatječajObavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Poziv na razgovor za radno mjesto voditelj računovodstva

Listu kandidata s ostalim informacijama pogledajte ovdje.

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Natječaj - voditelj računovodstva (02.11.2020.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,  za radno mjesto

 

  1. Voditelj računovodstva – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj, probni rad  3 mjeseca.

Opširnije...