OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Natječaj - Nastavnik/ica povijesti i politike i gospodarstva (22.9.2023.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar,  ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica povijesti i politike i gospodarstva - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 33 sata tjedno, odnosno 18 sati u nastavi tjedno, uz probni rad od tri mjeseca.

Opširnije...

Rezultati natječaja - njemački i talijanski jezik (natječaj 21.4.2023.)

Natječaj

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ice njemačkog i talijanskog jezika možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnik njemačkog i talijanskog jezika

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 21.4.2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto

Nastavnik/ica njemačkog i talijanskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad u nepunom radnom vremenu od 19 sati tjedno, odnosno 10 sati u nastavi tjedno (6 sati u nastavi njemačkog jezika i 4 sata u nastavi talijanskog jezika)

objavljuje

LISTU KANDIDATA

Listu i raspored poziva na razgovor pogledajte ovdje.

Natječaj - Nastavnik/ica njemačkog i talijanskog jezika (21.04.2023.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar,  ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto

Nastavnik/ica njemačkog i talijanskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad u nepunom radnom vremenu od 19 sati tjedno, odnosno 10 sati u nastavi tjedno (6 sati u nastavi njemačkog jezika i 4 sata u nastavi talijanskog jezika).

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.