Javni poziv za primanje osoba na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine 93/14., 127/17.),  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine 57/12., 120/12., 16/17.), ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar, Blanka Pedišić, prof. raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIMANJE OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Detalje poziva možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja - biologija i matematika (23.8.2018.)

NatječajObavijest možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Natječaj - matematika - biologija (23.8.2018.)

Natječaj

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17. ), Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisujee 

                                                           NATJEČAJ

                         za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. nastavnik/ca matematike, na neodređeno i puno radno vrijeme, 20 sata u nastavi tjedno, odnosno 40 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica 

2. nastavnik/ica matematike, na određeno i nepuno radno vrijeme od 10 sati u nastavi tjedno, odnosno 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica

3. nastavnik/ica biologije, na neodređeno i puno radno vrijeme, 22 sata u nastavi tjedno, odnosno 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica

Opširnije...

Natječaj - nastavnik/ca informatike i matematike

Natječaj

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17. ), Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisuje 

                                                           NATJEČAJ

                         za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

  1. nastavnik/ca informatike, na određeno i puno radno vrijeme, 22 sata u nastavi tjedno, odnosno 40 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica
  2. nastavnik/ica matematike, na određeno i nepuno radno vrijeme od 10 sati u nastavi tjedno, odnosno 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica 

Opširnije...