Odluka o obustavi natječaja - matematika, filozofija

Natječaj

Odluku pogledajte ovdje.

                                                                                                            Ravnateljica:

Blanka Pedišić, prof.

 

Natječaj - filozofija i matematika (11.03.2020.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,  za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/ica filozofije – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati  u nastavi tjedno odnosno 15 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
  2. Nastavnik/ica matematike – na određeno i puno radno vrijeme, 20 sati u nastavi tjedno odnosno 40 sati tjedno (zamjena do povratka zaposlenice na rad)

Opširnije...

Natječaj u okviru Erasmus+ projekta

Objavljen je natječaj za odabir sudionika projekta u okviru Erasmus+ programa Agencije za mobilnost i programe EU.

Detalje pogledajte ovdje.

 

Rezultati natječaja - biologija (06.12.2019.)

NatječajObavijest možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.