OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Odluka o obustavi natječaja - voditelj računovodstva

Natječaj

Odluku pogledajte ovdje.

                                                                                                            Ravnateljica:

Blanka Pedišić, prof.

 

Natječaj - računovodstvo i pedagog (04.09.2020.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,  za radno mjesto:

 

1. Voditelj računovodstva – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj, probni rad 6 mjeseci.

Za voditelja računovodstva, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, kandidat treba imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima i godina dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva, o čemu treba dostaviti pisani dokaz.

2. Stručni suradnik pedagog– na određeno i nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj, za vrijeme trajanja mandata ravnateljice, probni rad 6 mjeseci.

Opširnije...

Rezultati natječaja - matematika i filozofija

NatječajObavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ice filozofije možete preuzeti ovdje.

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ice matematike možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Natječaj - filozofija i matematika (01.06.2020.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,  za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/ica filozofije – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati  u nastavi tjedno odnosno 15 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
  2. Nastavnik/ica matematike – na određeno i puno radno vrijeme, 20 sati u nastavi tjedno odnosno 40 sati tjedno (zamjena do povratka zaposlenice na rad)

Opširnije...