OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Poziv na razgovor za radno mjesto voditelj računovodstva

Listu kandidata s ostalim informacijama pogledajte ovdje.

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Natječaj - voditelj računovodstva (02.11.2020.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,  za radno mjesto

 

  1. Voditelj računovodstva – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj, probni rad  3 mjeseca.

Opširnije...

Rezultati natječaja - stručni suradnik pedagog

NatječajObavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Poziv za razgovor za radno mjesto stručni suradnik - pedagog

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 1.6.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto nastavnika filozofije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 8 sati u nastavi tjedno, odnosno 15 sati tjedno objavljuje

LISTU KANDIDATA

za radno mjesto stručni suradnik - pedagog

Listu i raspored poziva na razgovor pogledajte ovdje.