Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnika/ice informatike

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 14.10.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto nastavnika informatike, na određeno i nepuno radno vrijeme od 14 sati u nastavi tjedno, odnosno 25 sati tjedno objavljuje

POZIV ZA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održati će se dana 05.11.2019. s početkom  u 10.30 sati  u Gimnazije Franje Petrića Zadar, u Uredu ravnateljice Škole.

Opširnije...

Natječaj - informatika (14.10.2019.)

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,  za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/ica informatike – na određeno i nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno odnosno 25 sati tjedno, za vrijeme trajanja mandatazaposlenika imenovanog za ravnatelja – 1 izvršitelj/ica

Opširnije...

Rezultati natječaja - latinski jezik (04.04.2019.)

NatječajObavijest možete preuzeti ovdje.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Natječaj - latinski (05.03.2019.)

Natječaj

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12., 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152./14., 7/17., 68/18.), Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisuje

                                                           NATJEČAJ

                                    za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

nastavnik/ica latinskog jezika, na određeno i nepuno radno vrijeme, 16 sati u nastavi tjedno, odnosno 30 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica (zamjena do povratka zaposlenice na rad)

Opširnije...