Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnik njemačkog i talijanskog jezika

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 21.4.2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto

Nastavnik/ica njemačkog i talijanskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad u nepunom radnom vremenu od 19 sati tjedno, odnosno 10 sati u nastavi tjedno (6 sati u nastavi njemačkog jezika i 4 sata u nastavi talijanskog jezika)

objavljuje

LISTU KANDIDATA

Listu i raspored poziva na razgovor pogledajte ovdje.