Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnik matematike

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 29.11.2022. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto

- Nastavnik/ica matematike - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, odnosno 20 sati u nastavi tjedno

objavljuje

LISTU KANDIDATA

Listu i raspored poziva na razgovor pogledajte ovdje.