Natječaj za ravnatelja (09.06.2021.)

Natječaj

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine”, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 83. Statuta Gimnazije Franje Petrića Zadar, Školski odbor Gimnazije Franje Petrića Zadar, raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije Franje Petrića Zadar

Nužne uvjete za prijavu, kao i detalje natječaja, možete pogledati ovdje.