Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnika/ice informatike

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 14.10.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto nastavnika informatike, na određeno i nepuno radno vrijeme od 14 sati u nastavi tjedno, odnosno 25 sati tjedno objavljuje

POZIV ZA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održati će se dana 05.11.2019. s početkom  u 10.30 sati  u Gimnazije Franje Petrića Zadar, u Uredu ravnateljice Škole.

 

Na razgovor se poziva sljedeći kandidatkinja:

 

-          Petra Capić

 

Navedena kandidatkinja je dostavila pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidatkinja treba ponijeti osobnu iskaznicu, kako bi se prije razgovora (intervjua) mogao utvrditi identitet kandidata.

Ako  kandidat nije pristupio postupku vrednovanja ne smatra se više kandidatom u postupku.

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Poziv za razgovor (intervju) objavljen je dana 29.10.2019. na mrežnoj stranici Gimnazije Franje Petrića Zadar www.mioc.hr

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 602-05/19-06/01

URBROJ: 2198-1-57-19-573