Javni poziv za ponude

Kreirano Ponedjeljak, 24 Studeni 2014 18:14

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 01 možete preuzeti ovdje.

Obrazac poziva za PONUDU 02 možete preuzeti ovdje.