OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnika/ice biologije

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 06.11.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto nastavnika biologije, na neodređeno i puno radno vrijeme od 22 sata u nastavi tjedno, odnosno 40 sati tjedno objavljuje

 

LISTU KANDIDATA

za radno mjesto nastavnik/ica biologije

 

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune:

Redni broj:

 PREZIME I IME KANDIDATA

1.

Nikolić Anja

2.

Mandić Nela

3.

Barić Tea

4.

Tadić Anita

5.

Marin Gabrijela

6.

Peroš Žokalj Ivana

7.

Irene  Barić

 

                                                           POZIVAJU SE

navedeni kandidati na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Razgovor (intervju) s  Povjerenstvom održat će se dana 02.12.2019. u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, u uredu ravnateljice prema sljedećem rasporedu:

 

kandidati od rednog broja 1. do 4. u vremenu od 16.45 do 17.45sati

-  kandidati od rednog broja 5. do 7. u vremenu od 17.50 do 18.50 sati

 

 Na razgovoru (intervjuu) kandidat je dužan predočiti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet i kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom u naznačeno vrijeme, ne smatra se više kandidatom natječaja.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

 

Poziv za razgovor (intervju) objavljen je dana 26.11.2019. na mrežnoj stranici Gimnazije Franje Petrića Zadar www.mioc.hr                                    

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 602-05/19-06/01

URBROJ: 2198-1-57-19-645