Odluka o odabiru - ponuda 02/2014

Kreirano Utorak, 09 Prosinac 2014 15:00

KLASA:602-05/14-06/01
URBROJ: 2198-1-57-14-703

Na temelju čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67./14.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude je dana 8.12.2014., nakon provedenog tajnog glasovanja donijelo

ODLUKU O ODABIRU

- F-tours putovanja d.o.o. , Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Prag (Češka) za učenike trećih razreda Gimnazije Franje Petrića Zadar

Predsjednica Povjerenstva:
v.r. Sanja Vlahović, prof.

Ravnateljica:
v.r. Blanka Pedišić, prof.