Nastavni plan i program

PREDMET Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija
Razred Razred
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4
1. strani jezik 3 3 3 3 3 3 3 3
2. strani jezik 2 2 2 2 - - - -
Latinski jezik 2 2 - - 2 2 - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 - -
Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 - -
Psihologija - 1 1 - - - 1 -
Logika - - 1 - - - 1 -
Filozofija - - - 2 - - - 2
Sociologija - - 2 - - - 1 -
Povijest 2 2 2 3 2 2 2 2
Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3 5 5 5 5
Fizika 2 2 2 2 3 3 3 3
Kemija 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 2 - - - 3 3 3 3
Politika i gospodarstvo - - - 1 - - - 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 2 2 2 2
Izborna nastava* - 2 2 2 - - - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 1 1 1 1

* u razredima opće gimnazije: u 2. razredu izborni predmet je informatika, u 3. razredu psihologija, a u 4. razredu umjetnost u zavičaju

* u razredima prirodoslovno-matematičke gimnazije sve četiri godine učenici imaju umjesto 2. stranog jezika proširen program matematike i informatike