OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

O nama

 

 Knjižnica Gimnazije Franje Petrića na interaktivnoj karti školskih knjižnica Republike Hrvatske.

 

 VODIČ ZA KORISNIKE:

 Školska knjižnica teži biti informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole; mjesto čitanja, učenja, stvaranja, okupljanja i druženja.

 

 FOND 

Knjižnica prikuplja, obrađuje i daje građu korisnicima na korištenje. Fond naše školske knjižnice čine:

- referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni, atlasi..)

- beletristika ( lektira i ostala djela hrvatske i svjetske književnosti umjetničkog i/ili zabavnog karaktera)

- zbirka stručne literature (klasificirana prema nastavnim predmetima)

- zbirka priručnika za pripremu ispita državne mature

- zbirka časopisa

- zbirka AV (audiovizualne) građe

- sitni tisak (brošure, letci i sl.)

- zbirka udžbenika

- društvene igre

 

 KNJIŽNIČNE USLUGE

  • posudba knjižnične građe
  • rad u čitaonici (referentna zbirka) 
  • rad na računalima i pristup internetu (5 računala za korisnike kao potpora učenju) 
  • pomoć pri pronalaženju potrebnih informacijskih izvora
  • pomoć pri izradi referata, seminara, prezentacija
  • razvoj informacijske i medijske pismenosti, suradnja s nastavnicima i stručnim  suradnicima pri implementaciji međupredmetnih tema i korelaciji s nastavnim predmetima
  • potpora nastavnom procesu realizacijom projekata i radionica