OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Državna natjecanja i smotre 2015./2016. - sudjelovali

Čestitke svim učenicima i mentorima!

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

MARIN VARIVODA (POHVALA) - mentor: Aida Vlainić, prof. savjetnik

KARLO BASIOLI - mentor: Marinela Hordov, prof.

DANIEL PALEKA (1. mjesto) - mentor: Aida Vlainić, prof. savjetnik

MIHOVIL STRUČIĆ (POHVALA) - mentor: Aida Vlainić, prof. savjetnik

 

INFORMATIKA

DANIEL PALEKA (2. mjesto) - mentor: Gojko Bukvić, prof. savjetnik

IVAN DONAT PUPOVAC - mentor: Marin Pašić, prof.

 

FIZIKA

TONKA HRBOKA - mentor: Davor Katunarić, prof.

 

KEMIJA

LIVIA PALESTRINA MAZIĆ - mentor: Elizabeta Dorkin-Milković, prof.

LUCIJA BAREŠIĆ - mentor: Renata Ruić Funčić, prof. mentor

 

BIOLOGIJA

MATEJ LONIĆ - mentor: Doma Zidar, prof.

ANTONIA MILANJA (2. mjesto) - mentor: Terezija Šabić, prof. savjetnik

 

GEOGRAFIJA

IVA ZEKIĆ - mentor: Hrvoje Madžar, prof. savjetnik

 

HRVATSKI JEZIK

MARKO MIOČIĆ (2. mjesto) - mentor: Nikolina Stulić, prof. mentor

 

ENGLESKI JEZIK

ANDRIJA BLAŽEVIĆ - mentor: Iva Rončević, prof.

 

LATINSKI JEZIK

MARKO MIOČIĆ (3. mjesto) - mentor: Vera Motušić, prof.

 

FILOZOFIJA

IVAN BRATOVIĆ - mentor: Zvjezdana Dunatov, prof. mentor

 

LIDRANO

LUKA KNEZ - mentor: Sanja Vlahović, prof. mentor