OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

ERASMUS+

EXPECILS - aktivnosti

EXPECILS - 05.10.2020. (logo projekta)

Erasmus tim EXPECILS-a (Doma Zidar, Dean Raonić, Nela Mandić i Renata Ruić Funčić) osmislio je logo projekta. Nakon nekoliko verzija izrađenih u različitim programima prihvaćen je veliki logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i mali logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizirane su u stranice na kojima se može pratiti projekt:

Facebook stranica: https://www.facebook.com/expecils

Instagram: https://instagram.com/expecils.mioc

Twitter: https://twitter.com/expecils

Web stranica škole: https://www.zd-mioc.hr/expecils-o-projektu

 

EXPECILS  - odgoda aktivnosti zbog COVID-19

S početkom pandemije COVID-19 sve aktivnosti i mobilnosti su odgođene. Radni sastanci s dogovorom o daljnjem radu i evaluacijom dotadašnjeg rada, edukacija nastavnika, izrada zbirke zadataka te planirana diseminacija je odgođena do poboljšanja epidemiološke situacije. Projektu je produženo trajanje još godine dana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Slika preuzeta s: https://www.057info.hr/vijesti/2020-04-12, Saša Čuka

 

U svibnju 2021. Erasmus tim odlučuje promijeniti edukacije te počinje tražiti nove mobilnosti koje su povezane sa STEM područjem. Dogovora se edukacija u Varni (Bugarska) i Malagi (Španjolska) no opet, zbog epidemiološki razloga, te edukacije otpadaju. Nakon potvrde da će se sigurno držati edukacije, Doma i Renata izabiru mobilnost u Lisabonu, a Nela i Dean još uvijek tragaju za mobilnost uže vezanu uz matematiku.  


EXPECILS  - 23.08.-29.08.2021. (sudjelovanje na edukaciji)

Od 23.08.-29.08.2021. profesorice Doma Zidar i Renata Ruić Funčić bile su na edukaciji 'STEAM and STEM Education: Inquiry, Critical Thinking and Creativity' u organizaciji 'Motivated Learning for Everyone'. Tijekom edukacije nastavnice su se upoznale s različitim  metodama podučavanja te  raznim digitalnim alatima koji su primjenjivi u nastavi STEM predmeta. Neki od digitalnih alata s kojima su radile su: ClassDojo, Flipgrid, QuiverVision, ChatterPix, Icebreaker, Spot it, Dobble, Canva,  Mentimeter i Actionbound. Između mnogih znamenitosti u Lisabonu posjetile su i Oceanarium:

 

Posljednji dan edukacije bio je posvećen Lisabonskom  muzeju umjetnosti, arhitekture i tehnologije- MAAT. Muzej kombinira tri različita polja na način da ostavlja mjesta za kritičko promišljanje o različitim temama i različitim pogledima na iste teme. Jedan od postava ticao se  održivog razvoja i važnosti smanjenja emisije ugljikovog (IV) oksida. Na vrlo zoran način posjetitelji su mogli putem konzola izračunati vlastitu godišnju emisiju ugljikovog dioksida, te saznati koliki je njihov vlastiti ekološki otisak, s naglaskom na smanjenju istog. Posjetili smo i zanimljivu izložbu 'Aquaria – Il iluzija mora u kutiji'.  izložba se bavila pitanjem kako je ocean isprao naše gradove, domove i kulturne institucije i propituje kako smo usvojili pojam morskog kraljevstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPECILS  - 06.09.2021. (učenje sa Spot it kartama)

Po povratku s mobilnosti prof. Renata Ruić Funčić primijenila je naučeno na mobilnosti i izradila 'Spoi it' karte za ponavljanje imena spojeva i kemijskih simbola koje su primjenjive u svim godinama učenja kemije. 06.09.2021. održano je Školsko stručno vijeće na kojem su prof. Doma Zidar i prof. Renata Ruić Funčić  kolegicama pokazale način igranja i učenja sa Spot it kartama. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPECILS  - 14.09.2021. (učenje s Dobble kartama)

Prof. Doma Zidar također je neposredno nakon edukacije izradila je Dobble karte za učenike osnovne škole. Učenici su na početku nove školske godine na zabavan način ponovili sadržaje koje su učili u prethodnoj školskoj godini. Radionica s učenicima održana je 14.09.2022.

  

 

EXPECILS  - Obilježavanje Erasmusovih dana

Obilježili smo Erasmusove dane igrom sa 'Spot it' kartama za kemiju. Svi razredi su taj tjedan pokazali znanje kemijskih formula i imena spojeva. Učenici su bili podijeljeni u grupe (4 učenika u grupi). Cilj igre je skupiti što više karata. Svaki učenik dobije jednu kartu. Da bi preuzeli kartu iz šila moraju naći simbol za tvar na njoj isti kao što imaju na svojoj karti u ruci i reći ispravno ime tog simbola ili formule. Učenik koji osvoji najviše karata ide u sljedeći krug. Pobjednik je dobio veliku čokoladu s rižom.

   

   

EXPECILS  - 25.10.-29.10.2021. (Edukacija u Švedskoj)

Nakon duge i iscrpne potrage za odgovarajućim tečajem, u listopadu 2021. (25.10.-29.10.) prof. Nela Mandić i prof. Dean Raonić putuju u Švedsku na edukaciju 'STEM Education: Innovative Math and Science Applications at Schools'. Uz učenje aplikacija koje mogu primijeniti u nastavi, kako bi razumjeli koliko učenici razumiju nastavnika dok im prenosi novo gradivo, sudjeluju u aktivnosti slaganja geometrijskih likova, gledaju online predavanje na temu „Developing a Growth Mindset“  profesorice Carol Dweck, razgovaraju o problemu nasilja u školama, kako ga prepoznati (nepoželjno i loše ponašanje, jednostrano i/ili se ponavlja više puta) i kako ga riješiti. Dijele iskustva o načinu rješavanja nasilja u školama. Sudjeluju u radionici „ Igra scenarija- rješavanje problema nasilja u školama“.  

    

 

EXPECILS  - 29.10.2021.

Na Županijskom stručnom vijeću srednjoškolskih nastavnika kemije, koji se održao online 29.12.2021., Nela Mandić i Renata Ruić Funčić predstavile su Erasmus + projekt 'EXPECILS'. Zbog online okruženja zadržale su se samo na opisivanju upotrebe aplikacije ' QuiverVision', 'Ice breakear' i  'Blob tree'. 

  

EXPECILS  - 01.03.2022.

Članovi Erasmus tima (Doma, Dean, Nela i Renata) predstavili su svojim kolegama na Nastavničkom vijeću 01.03.2022. projekt EXPECILS te pokazali koje su aplikacije dobro došle za Sat razredne zajednice. Objavile su da je Zbirka zadataka za maturante u izrade te najavile održavanje radionice za nastavnike. Pozvani su sve kolege da se pridruže radionicama koje će se održati krajem svibnja i/ili početkom lipnja.   

  

EXPECILS  - 26.03.2022. (Storytelling chemistry cards na njemačkom jeziku)

Prof. Dubravka Radman sa svojim učenicima četvrtih razreda Gimnazije Franje Petrića provela je radionicu 'Storytelling chemistry cards' . Učenici su prevodili imena kemijskih spojeva i elemenata na njemački jezik. Nakon toga su izarali nasumično pet karata te na osnovu izabranih karata složili kemijski tekst - priču služeći se njemačkim jezikom. 

Radionica je objavljena na eTwiningu: https://live.etwinning.net/events/event/300539

  

EXPECILS  - 28.04.2022.

Zanimljivom i poučnom radionicom pomoću slaganja geometrijskih likova profesorica Nela Mandić pomogla je učenicima Gimnazije Franje Petrića Zadar da usavrše vještine uspješnijeg usvajanja i prenošenja znanja. Radionica ''Podrazumijevanje nije razumijevanje' (28.04.2022.) omogućila je osvještavanje kvalitetne komunikacije te vještine slušanja. 

  

EXPECILS  - 28.04.2022. (radionica "Igre scenarija")

Učenici drugog razreda Gimnazije Franje Petrića Zadar 28.04. pod vodstvom profesorice Nele Mandić, sudjelovali su u radionici ''Igre scenarija". Kroz radionicu su pomoću zadataka  (scenarija) na konkretan, zanimljiv i poučan način razgovarali, promišljali, podijelili iskustva te predložili rješenja zadanog problema. Cilj radionice je bio pozvati da ne budemo samo pasivni promatrači, već prihvatimo drugačije i slabije od sebe.

  

EXPECILS  - izložba "Prkosi li život drugom zakonu termodinamike?"

U sklopu Festivala znanosti 2022. sa izložbom "Prkosi li život drugom zakonu termodinamike?", EXPECILS, zajedno s 4c razredom i prof. Ruić Funčić pitaju: ''Život možemo promatrati kao proces stvaranja reda. Bez reda u odvijanju metaboličkih reakcija organizam ne bi mogao opstati. Slijedi li život drugi zakon termodinamike?

Kako se makroskopski procesi odvijaju samo u smjeru porasta entropije, onda imaju strijelu vremena i to tako da im se nered i besciljnost povećavaju. Budući da u stvarnosti ne pokazuju smanjenje entropije, u makroskopskim procesima nije moguć obrat vremena. Povećava li se ljudima nered i besciljnost tijekom života?

Možemo li život i vrijeme u ljudskom životu sagledavati drugačije?''

Izložba je dostupna na poveznici https://bit.ly/GFPFestivalznanosti2022.

   

  

EXPECILS  23. i 24. 05. 2022.

"Blob Tree na matematici"

Radionice su održane 23. i 24. svibnja 2022. u dvije skupine učenika podijeljeno po gimnazijskim smjerovima, matematičkom i općem.
Učenicima je predstavljena slika s amorfnim a donekle čovjekolikim likovima koji se nalaze razbacano u prostoru jednom velikom drvetu te okolo njega. Ti likovi predstavljaju razna stanja svijesti, osjećaje, poziciju u društvu i slično.

  

U prvom dijelu radionice učenici su trebali promotriti likove te obojati bojom po izboru onaj lik kako su se trenutno osjećali i vidjeli na satu matematike. Učenicima je napomenuto da ne postoje unificirani odgovori te da ne moraju biti uopće vezani za predmet. Bitno je bilo iznijeti raznolikost osjećaja, misli i trenutno stanje učenika.

Nakon toga zadatka učenici su se međusobno uspoređivali, komentirali sebe i druge, interesirali za značenje pojedinog lika. U trećem dijelu radionice obojali su ili zaokružili lik koji bi željeli biti. Na kraju radionice vidno je bilo opuštanje, povezivanje i empatija među učenicima, atmosfera je postala srdačnija i toplija.

Radionica se pokazala iznimno korisnom kao jedan kratki petominutni odmor, gdje se učenici kao i učitelj opuste, zbliže, približe emocionalno jedan drugome, te se količina stresa smanji i nastavak rada postaje ugodan i produktivan.

EXPECILS – 26. i 27.05.2022.

"Mentimeter u nastavi matematike"

Radionice su održane 26. i 27. svibnja 2022. u dvije skupine učenika podijeljeno po gimnazijskim smjerovima, matematičkom i općem.

Alat mentimeter.com/menti.com je pogodan za igranje kvizova, kratko ponavljanje gradiva prethodne lekcije, uvod u novu lekciju, usustavljivanje gradiva ili neki vid provjere.
Nakon završetka cjeline "Krivulje drugog reda" u trećem razredu matematike, provjereno je kako učenici vide svoju razinu poznavanja sadržaja prije nadolazećeg ispita i usustavljivanja sadržaja kako bi kvalitetnije pripremilo ponavljanje cjeline.

Učenici su odgovarali na nekoliko kratkih općenitih pitanja, čiji su odgovori odmah grafički prikazani. Osim zanimljivog očitanja grafova, proučavanja i tumačenja podataka (što je također dio vještina i znanja koja se na matematici trebaju razviti), otvorila su se brojna pitanja vezana za tekući sadržaj te je komunikacija bolje uspostavljena.

EXPECILS - 30.08.2022.

<- zbirku zadataka iz prirodoslovlja u PDF-u možete preuzeti ovdje.

<- ovdje možete preuzeti ePUB datoteku.

EXPECILS - o projektu

Još jedan projektni prijedlog, za program Erasmus +, odobren je Gimnaziji Franje Petrića Zadar. Projekt pod nazivnom 'Eksperimentiranje, kreativnost i inovativnost u učenju znanosti' (Experimentation, creativity and innovation in learning science; EXPECILS)  za 2020. godinu, za Ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja ocijenjen je visokom ocjenom od 96 bodova te je školi odobrena financijska potpora od 11.780,00 EUR. Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i projekte EU, a usmjeren je osnaživanju i usavršavanju nastavnika prirodnih predmeta za suvremene metode poučavanja.

Većina učenika Gimnazije Franje Petrića ima dobre radne navike, visoke kognitivne sposobnosti te je visoko motivirana za školski uspjeh. Razvoj kompetencija nastavnika prirodnih predmeta koje će dovesti do osuvremenjivanja nastave (prijelaz s tradicionalnog pristupa na suvremeni  u kojem je učenik centar aktivnosti) potakao bi razvoj učeničkih kompetencija: rješavanje problema ili zadataka više kognitivne razine,  razvijanje sposobnosti analiziranja, zaključivanja na osnovu dokaza, razlikovanje mišljenja od dokazanih i argumentiranih tvrdnji, što nije važno samo za uspjeh u prirodoslovnim predmetima  te za učenike koji se namjeravaju baviti znanošću, već za svakog građanina koji  traži odgovore na neka važna društvena pitanja.

Projekt obuhvaća dvije mobilnosti s četvoro nastavnika. Projektni tim čine nastavnik matematike Dean Raonić, nastavnice iz biologije Doma Zidar i Nela Mandić, te nastavnica kemije, koja ujedno i koordinira projektom, Renata Ruić Funčić. Planirano je da dvoje nastavnika pohađa tečaj 'Innovative math and science applications at schools (STEM)'u Belgiji, a drugo dvoje'STEM: A Step For the 21th Century Education' u Finskoj.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROJEKTA

Projektne aktivnosti

 


 • Kreirano Ponedjeljak 30. Studeni 2020

 

 

 

FORMALNI KRAJ!

Danas formalno završava prvi Erasmus+ projekt naše škole. Svečani dan obilježili smo i prigodnim plakatom izloženim na središnjem panou škole.

Klik na PLAKAT!

Samopouzdanje darovitih učenika ili Strengthen self-confidence in gifted students ili SCOGIS sufinanciran je sredstvima EU. Unatoč nepovoljnim uvjetima za provedbu mobilnosti kao i za realizaciju planiranih projektnih aktivnosti (dugotrajan štrajk prosvjetnih radnika, rad u uvjetima epidemije COVID-19), prethodnih je 18 mjeseci ovaj projekt članicama projektnog tima pružio sjajnu priliku za profesionalni i osobni razvoj u europskom okruženju. Putovale su, educirale su se, surađivale i razmjenjivale  iskustava i dobre prakse s kolegama iz različitih europskih obrazovnih sustava, kreirale nove sadržaje i širile novostečena znanja, poučavale učenike i kolege, diseminirale SCOGOS kao primjer dobre prakse. Rad na održivosti rezultata projektnih aktivnosti nastavljamo i nakon službenog završetka projekta.
A sljedeće godine neki novi Erasmus+? Veselimo se takvim izazovima!
 
                                               
   
Na slici članice projektnog tima: Antonija Kero (zamjenica koordinatorice projekta), Ana Žaja, Renata Ruić Funčić, Hajdi Škarica (koordinatorica projekta) i Dubravka Radman.
 

 

 


 • Kreirano Ponedjeljak 23. Studeni 2020

NASTAVA U PRIRODI (OUTDOOR LEARNING)

Učenici 3. d razreda iskoristili su predivan sunčan dan???? kako bi izašli izvan okvira učionice, iskusili učenje u prirodi, poradili na međusobnoj komunikaciji i uživali u interakciji. Prošetali su od škole do obližnjeg parka znamenite zadarske sfinge gdje su ih razrednica Dubravka Radman i školska knjižničarka Hajdi Škarica upoznale s pojmovima iskustvenog učenja, ''outdoor'' edukacije i ''land art'' dizajna, konceptima s kojima su se nastavnice susrele na mobilnosti u Rumunjskoj. Učenike su podijelile u tri grupe i svakoj pojedinoj grupi dodijelile specifičan zadatak. Valjalo je, koristeći dostupne prirodne potencijale, osmisliti vlastito umjetničko djelo u prirodi i prezentirati konkretne pojmove (promet, tehnologija, budućnost) na dojmljiv način. Obrađujući zadane motive učenici su dali maha svojoj mašti i kreativnosti. Vodeći računa o zaštiti prirode, stvorili su jedinstvena umjetnička djela. Motive prometa i budućnosti grupe su prezentirale koristeći dostupne prirodne, ali i rabljene i otpadane materijale kao i svoja tijela. Konačno, svoje su koncepte predstavili kao duhovite dramske sličice.???? Treća je grupa, za potrebe prezentacije pojma ''tehnologija'', po parku potražila i prikupila prihvatljive sitnice i konstruirala, do sada neviđen, katapult.???? Učenici su pokazali otvorenost prema ovakvom, neuobičajenom načinu rada, komunikacije i suradnje. I epidemiološka je mjera obveze nošenja zaštitnih maski, u sudaru sa snagom prirode, skliznula u drugi plan.

 

                    

 

                    

    


 • Kreirano Četvrtak 22. Listopad 2020

MINDFULNESS

Aktivno suočavanje s ispitnim stresom na satu Engleskoga jezika!
Situacije vrednovanja obrazovnih postignuća, kao što je pisanje ispita, mogu biti izrazito stresne. Stres i izražena ispitna anksioznost ostavljaju niz neugodnih i negativnih posljedica na živote učenika, a dokazana je njihova povezanost sa školskim neuspjehom. Na smanjenje stresa i ispitne anksioznosti pozitivno utječu primjene tehnika opuštanja i elemenata Mindfulness metode.????
Neposredno prije početka pisanja ispita iz Engleskoga jezika učenici 2. b razreda dobili su 2 minute vremena kako bi na prazan papir napisali s kakvim se predispitnim osjećajima bore. Nastavnica Ana Žaja zadala im je zadatak da napišu ili nacrtaju svoje raspoloženje, svoje stanje uma u zadanom trenutku. Zašto? Čemu takav zadatak? Prenošenje osjećaja na papir učenicima može pomoći da se oslobode loših emocija, straha, stresa ili ispitne anksioznosti te da smireniji i samopouzdaniji započnu pisanje ispita. Učenici su zaključili kako je primjena navedene metode aktivnog suočavanja sa stresom polučila relaksirajući učinak. Očekuju izvrsne ocjene iz provedenog ispita!
 
                     
 
                      

    


 • Kreirano Ponedjeljak 19. Listopad 2020

FLOW (2. dio!)

Zanesenost (eng. flow) je koncept pozitivne psihologije koji je osmislio Mihály Csíkszentmihály, psiholog koji proučava to stanje visoke koncentracije i potpune uronjenosti u aktivnost koju obavljamo. Ovim su se konceptom detaljnije pozabavile sudionice strukturiranog tečaja Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development za vrijeme svoje mobilnosti u Barceloni.
Koliko je zanesenost izrazito ugodno psihološko stanje, u školskoj su knjižnici osjetili učenici 3. b razreda, školska knjižničaraka Hajdi Škarica i pedagoginja Antonija Kero. Unatoč maskama na licu????, uspjeli su uroniti u aktivnost izrade plakata, a uživajući u radu izgubili su pojam o vremenu. Rezultat ove aktivnosti snažan je osjećaj samosvijesti, samopouzdanja kao i plakat kojim će učenici, na državnoj Smotri i natjecanju iz područja građanskog odgoja i obrazovanja 2020., predstaviti SCOGIS i njegovo dijete #InstapostZaDarovitost.

 

             

 

                                             

 


 • Kreirano Četvrtak 8. Listopad 2020
Nezaboravljeni slučaj (2. dio)!

FLOW (1. dio)!

Učenici Jakov Zorić i Ivan Mile Kozulić u školskoj su knjižnici pustili maha svojoj mašti i kreativnosti, svojoj darovitosti. Osmislili su, nacrtali, ispisali, plastificirali pa izrezali originalne SCOGIS bookmarkere s motivima naše škole, našega grada, naše domovine. Tim smo umjetninama darivali sudionike tečaja na mobilnosti u Barceloni. Na taj su način SCOGIS bookmarkeri otputovali u Švedsku, Grčku, Poljsku i Italiju. Određeni broj primjeraka nalazi se u školskoj knjižnici. Po svoj primjerak možete doći, držeći se propisnih epidemioloških mjera, tijekom radnog vremena knjižnice.
Kako izgleda zanesenost (eng. flow) Ivana Mile i Jakova, kako su se potpuno predali zadatku izrade SCOGIS bookmarkera, pogledajte u priloženom ALBUMU.
 
                                                        
 

 

 

 


 

 • Kreirano  Utorak 30. Lipanj 2020
 • RADIONICA ZA NASTAVNIKE

   Diseminacija projekta - interaktivna radionica za nastavnike u kojoj su sudionice mobilnosti u Rumunjsku kolegama predstavile pet  neformalnih nastavnih metoda  za poticanje motivacije učenika za iskustveno učenje koje su usvojile na mobilnosti. Kreativna i suradnička nastava usmjerena je na razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina učenika. Predstavljene su sljedeće nastavne metode: World cafe, Carousel, Storytelling cards, Starburst te SWOT analiza. Sudionici radionice sa svakom su se od navedenih metoda upoznali na konkretnom primjeru koje su voditeljice radionice već odradile s učenicima.

 

 

                    

            

                  

 


 • Kreirano Četvrtak 18. Lipanj 2020

SCOGIS na daljinu!

Mandala u nastavi Engleskog jezika!
Nastavnica Ana Žaja pred učenike prvih razreda postavila je zadatak da istraže što je to mandala, na engleskom jeziku napišu tekst o mandali kao simbolu prisutnom u arhitekturi, umjetnosti i filozofiji svih kultura te da kreiraju svoju jedinstvenu mandalu.
Crtanje i bojanje mandale djeluje opuštajuće dok istovremeno potiče kreativnost. Sloboda u kreiranju mandale rezultirala je pravim učeničkim umjetničkim djelima. Priloženi je album uredila školska knjižničarka Hajdi Škarica.

KLIK na MYALBUM!

 

                                                             

            

 

 


 • Kreirano Ponedjeljak 11. Svibanj 2020 

DAN EUROPE!

SCOGIS se pridružio obilježavanju Europskog tjedna i Dana Europe! ????

 

Europski tjedan prilika je za bolje upoznavanje šire javnosti s Europskom unijom, a vrhunac tjedna je deveti dan mjeseca svibnja koji se obilježava kao Dan Europe.
Kratkim videom???? predstavili smo se na Virtualnom danu otvorenih vrata EU projekata u organizaciji Informacijskog centra Europe Direct Zadar (EDIC Zadar) koji je dio europske mreže informacijskih centara Europe Direct.
Partneri na projektu su Zadarska županija i Europska komisija, dok projekt provodi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.
 

Klik na  VIDEO!

 

 


 • Kreirano Petak 27. Ožujak 2020

 • SCOGIS NA DALJINU!

Nastavnica Dubravka Radman na platformi Microsoft Teams, za domaću zadaću iz Njemačkog jezika, učenicima 1. d razreda pripremila je vježbu s DIXIT kartama. Korištenje ove asocijativne igru u nastavi potiče maštu i kreativnost. Opisujući određenju kartu, učenik kreira kratku priču. Razvijanja kreativnosti neformalnim metodama bila je jedna od tema na mobilnosti u Rumunjskoj na kojoj nastavnica sudjelovala.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                               

   


 • Kreirano Srijeda 18. Ožujak 2020
   

 •   SCOGIS NA DALJINU!

Zbog epidemije koronavirusa u Hrvatskoj je redovita nastava u školama zamijenjena virtualnom. U našoj je školi online nastava započela u srijedu, 18. ožujka, 2020. godine. Time je i SCOGIS preselio u virtualni svijet. 

Već 18. ožujka odradili smo prvu aktivnost ponudivši učenicima i nastavnicima na platformi za učenje na daljinu (Microsoft Teams) poveznicu na kojoj se nalaze besplatne bojanke stvorene u svjetskim knjižnicama, muzejima i arhivima. Na nedavnoj mobilnosti u Barceloni istaknuli smo kako bojanje potiče pozitivne misli i kreativnost i kako djeluje opuštajuće. To je upravo ono što nam je svima uvijek potrebno, a u trenutnim okolnostima epidemije i nužno.

Ovako su se nastavnice Ana Žaja i Antonija Kero opuštale na radionici u Barceloni:

 

                                                                

             


 • Kreirano Petak 13. Ožujak 2020

RADIONICA

SWOT analiza - prihvaćanje sama sebe

  U školskoj je knjižnici održana radionica na kojoj je učenike 3. d razreda školska knjižničarka Hajdi Škarica  upoznala s pojmom SWOT analize kao jedne od najjednostavnijih metoda za analizu sebe i svog okruženja. Pomoću SWOT analize osoba stječe jasniju sliko o sebi i svojim mogućnostima čime jača motivaciju i samopouzdanje potrebne za daljnje životne izazove. Učenici su započeli SWOT analizu definiranjem svojih snaga (STRENGHTS) i slabosti (WEAKNESSES) pri čemu su snage sve ono što radimo dobro, sve ono po čemu se razlikujemo od drugih, sve ono što znamo raditi odnosno sva  znanja i vještine koje posjedujemo, a slabosti su sve ono u čemu još nismo dovoljno dobri, odnosno znanja i vještine koje nam nedostaju. Uz to razmislili su i odredili mogućnosti, prilike (OPPORTUNITIES) i  potencijalne prijetnje iz okoline koje nam mogu naštetiti (THREATS). Istaknuto je kako radeći SWOT analizu na umu stalno treba imati kako se određene slabosti mogu pretvoriti u snage ili prilike koje možemo iskoristiti.

Učenici su dobili zadatak da temeljem odrednica SWOT analize predstave sebe drugima pri čemu  su trebali naglasiti vlastite snage, odnosno svoje pozitivne strane, predstaviti sebe (kako vide sebe i kakvi bi još mogli biti ako to žele).

Podcrtano je kako je nužno raditi na sebi, voljeti sebe da bi se voljelo druge; cijeniti sebe, svoje unutarnje ja; brinuti se o sebi, posvetiti vrijeme sebi, njegovanju svega onog dobrog u sebi ili što može biti dobro, osluškivati svoje želje, snove, ideje, ciljeve koji vode punom ostvarenju samoga sebe; radovati se svojim uspjesima, prihvaćati svoje objektivne nedostatke s ljubavlju; biti MOTIVIRAN I SAMOPOUZDAN.

                 

                                                                                                               

 


 • Kreirano Četvrtak 12 Ožujak 2020

''Wheel of emotions'' na satu filozofije!Cool

Nastavnica Antonija Kero s učenicima 4.d razreda radila je na osnaživanju emocionalne pismenosti što je ključ za razvoj emocionalne inteligencije. Sat je osmislila na način da je iskoristila iskustvo rada s kolom emocija koje stekla na mobilnosti u Barceloni. Kolo emocija vizualni je prikaz osnovnih emocija i njihove dinamike.

 

                                   

 

                                                                                                                

______________________________________________________________________________________________________

 • Kreirano Utorak 10 Ožujak 2020
 • U skladu s planiranim, prošlog su tjedna (2.-7. ožujka, 2020.) nastavnica engleskog i francuskog jezika Ana Žaja, pedagoginja Antonija Kero i školska knjižničarka Hajdi Škarica pohađale strukturirani tečaj ''Happy schools: positive education for well-being and life-skills development'' u Barceloni. 

 

Kliknite kako biste vidjeli IZVJEŠĆE S MOBILNOSTI U BARCELONI! Smile

 


 • Kreirano Utorak 10 Ožujak 2020

SCOGIS misli drugačije!

Prošlog tjedna na mobilnosti u Barceloni naučeno, već početkom ovog tjedna u nastavi odrađeno!

Kooperativno učenje - suradnička metoda aktivnog učenja FISHBOWL. Engleski jezik, nastavnica Ana Žaja i aktivni učenici svih 1. razreda. Tema nastavne jedinice: Couch Surfing. Stvaranje pozitivne međuovisnosti učenika u grupi, vježbanje socijalnih vještina, razvoj komunikacijskih vještina, razvoj kritičkog mišljenja, kreativnost...zabava...jačanje samopouzdanja!

 

   

 

   

 

 


 • Kreirano Nedjelja 1.Ožujak 2020

U tijeku je realizacija druge projektne mobilnosti. 

Sve o putovanju u španjolsku Kataloniju, o strukturiranom tečaju koji će  2. - 7. ožujka 2020. pohađati članice našeg tima , o njihovim profesionalnim i osobnim iskustvima iz Barcelone...svakodnevno pratite na Facebook stranici projekta.

SCOGIS na Facebooku!!!!

                 

       

 

____________________________________________________________________________________________________

 • Kreirano Srijeda 26. Veljača 2020

RADIONICA

 Učenici 2. d razreda sa svojom razrednicom Dubravkom Radman na satu su se razredne zajednice bavili izradom liste tvrdnji: osobnosti/vještine koje posjedujemo i one na kojim još moramo raditi. Svojom listom tvrdnji  daju doprinos izradi društvene igre SCOGISOVE karte vještina (Self-confidence cards).  Na satu je korištena, na mobilnosti u Rumunjskoj uvježbana, Carusel nastavna metoda.

 

     


 • Kreirano Četvrtak 20. Veljača 2020 

  20. 02. 2020. kreiran je profil #InstaPostZaDarovitost! 


Tim je činom službeno započela, ranije dogovorena, suradnja učenika i nastavnika naše škole i triju zadarskih srednjih škola. Pitanja koja čine sukus ovog projekta, a koji naši učenici realiziraju u okviru izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje, su darovitost i samopouzdanje učenika te suradnja zadarskih srednjoškolaca. Namjera je povezati učenike iz što većeg broja zadarskih srednjih škola na način da svaka pozvana škola u projekt uključi svoje učenike novinare i nastavnike mentore. Pišući tekstove i objavljujući foto i videouratke o darovitim učenicima u svojoj sredini, predstavljat ćemo talente i uspjehe svojih škola, svoga grada i svoje domovine, na mladima omiljenoj društvenoj mreži Instagram.

Veselimo se zajedničkim uspjesima!

                                                 


 • Kreirano Četvrtak 20, Veljača 2020.

  Pripreme za drugu mobilnost u Barcelonu, 02.03. - 07.03.2020! Smile

    


 • Kreirano Četvrtak, 13 Veljača 2020 

   SCOGIS dijeli PORUKE LJUBAVI!

U školskoj su knjižnici učenice 2. b razreda izradile kutiju ljubavi. Motivirane su željom da u stvarnom ozračju zadovoljstva i sreće svatko može sigurno i samopouzdano izraziti svoje misli i osjećaje i pretočiti ih u valentinovsko pismo. Poruke, misli i želje skrivenim ili javnim simpatijama 14. će veljače iz kutije ljubavi izaći na vidjelo. To će u školi zasigurno stvoriti ugođaj opće sreće.

             

    

 

                                                                       


 

 • Kreirano Ponedjeljak 3. Veljača 2020. 

 RADIONICA

STARBURST NASTAVNA METODA!

Učenici 3.d razreda na satu Njemačkog jezika obradili su nastavnu jedinicu ''Werbung- ABC der Jugendwerbung''. Nastavnica Dubravka Radman u nastavi je koristila Starburst nastavnu metodu, koju je usvojila na mobilnosti u Rumunjskoj.

 

  

 

 

 


 • Kreirano Petak 24. Siječanj 2020. 

#InstaPostZaDarovitost

U našoj je školskoj knjižnici rođeno dijete SCOGIS-a, projekt #InstaPostZaDarovitost. Osmislile su ga jake snage 2. b razreda  sa školskom knjižničarkom i pedagoginjom škole, a u okviru izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje. Namjera je povezati darovite zadarske srednjoškolce koji će na Instagramu predstavljati  talente i uspjehe. Svoje, svojih škola, gradova, država... Pomno pratimo razvoj samopouzdanja ovoga projekta!

                             

 


 •  Kreirano  Utorak 21. Siječanj 2020. 

 

 Tijekom priprema nastavnika za mobilnost u Rumunjsku, u školskoj knjižnici razvijamo svoju kreativnost i digitalne kompetencije. Koristeći web alat za grafički dizajn WordArt, stvarali smo smo oblake ključnih riječi našeg projekta. 

 

                 

 


 •  Kreirano, Utorak 21. Siječanj 2020. 

   RADIONICA

Izrada tvrdnji: osobnosti/vještine  SCOGIS karte vještina!

Učenici 2.c razreda s razrednicom Renatom Ruić Funčić na satu razredne zajednice izrađivali su tvrdnje: osobnosti /vještine  koje posjedujemo i one koje još moramo doraditi i to primjenom metode coachinga. Ovo je tek jedna od projektom planiranih radionica. Ista će radionica biti ponovljena u više različitih razrednih odjela kako bismo kreirali bazu tvrdnji na temelju kojih bismo na kraju izradili društvenu igru SCOGIS karte vještina (Self-confidence cards). Cilj igre je jačanje motivacije i samopouzdanja učenika te njihove svijesti o važnosti vlastite uloge u osobnom razvoju.

 

          

 

                     

   


 

 • Kreirano Ponedjeljak, 13 Siječanj 2020

 

RADIONICA

Strahovi...nade....SAMOPOUZDANJE...

Nastavnica Renata Ruić Funčić s maturantima koji će polagati ispit državne mature iz kemije, a među kojima su i učenici drugih i trećih razreda koji čine naprednu grupu kemičara, 11. siječnja 2020. u školskoj je knjižnici održala radionicu pod nazivom ''Strahovi, nade, planovi, aktivnosti''. U radionici je sudjelovala i koordinatorica projekta Hajdi Škarica. Galery work jedna je od suvremenih metoda s kojom su se nastavnice upoznale tijekom mobilnosti u Rumunjskoj. Učenici su sudjelovali i u aktivnosti neverbalne i nedogovorene komunikacije koja razvija svjesnost i empatičnost. Grupa treba osmisliti zajedničku strategiju kako će riješiti problem. Cilj radionice bio je međusobno podijeliti svoje strahove, nade, planove i aktivnosti, prije svega vezane uz polaganje nadolazeće državne mature. Učenici su radili u grupama, prezentirali su rezultate rada te evaluirali radionicu.

        

 

         

 


 •  Kreirano Petak, 10 Siječanj 2020

 

Klik na: PROJEKTNI POSTER!Cool

 U školskoj se knjižnici motiviramo, razvijamo svoju kreativnost i digitalnu pismenost. Izradili smo projektni poster u web alatu Piktochart.

                                                                             


 •  Kreirano Srijeda, 18 Prosinac 2019

SCOGIS na HUŠK-u

Koordinatorica projekta, stručna suradnica knjižničarka, prof. Hajdi Škarica prezentirala je SCOGIS na 9. Skupštini Podružnice HUŠK-a Zadarske županije, koja je održana u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u školskoj knjižnici OŠ Petra Preradovića.

HUŠK (Hrvatska udruga školskih knjižničara) strukovna je  udruga čija je temeljna zadaća kvalitetno promicanje školskog knjižničarstva u svim njegovim aspektima. 

 Školski knjižničari, informacijski stručnjaci, tražili su informaciju više, posebno kada je bila riječ o  novim strategijama, metodama i oblicima poučavanja koje su sudionice prve mobilnosti usvojile sudjelujući na strukturiranom tečaju Vitamin C boosts education!- coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learners u Rumunjskoj. Prisutnima je koordinatorica projekta nastojala prenijeti svoje impresije s navedene mobilnosti. Istaknula je kako se ovaj jedinstveni međunarodni događaj odvijao u uvjetima kulturnog i jezičnog pluralizma budući da su sudionici pristigli  iz osam europskih zemalja. Tijekom mobilnosti otkrila je nove dimenzije sebe u profesionalnom i osobnom smislu.

 

                  

 

 


 

 • Kreirano Ponedjeljak 21. Prosinac 2019

VOLONTERI ZA ''CUKRIĆE''!

 

                                                                      

Članica projektnog tima Antonija Kero voditeljica je  volonterskog kluba naše škole. Učenici uključeni u ovu  izvannastavnu aktivnost rade na razvijanju potrebe da se svojim pojedinačnim zalaganjem angažiraju za snagu zajedništva kao i na tome  da osjete kako činiti dobro drugomu potiče motivaciju i jača samopouzdanje.

Ovom smo akcijom ostvarili aktivnu suradnju s udrugom Cukrići, osnovanom sa svrhom da okuplja djecu oboljelu od dijabetesa i njihove roditelje s prostora Zadarske županije, a koja je iskazala potrebu za angažiranjem učenika volontera.  

 


 • Kreirano Petak 13 Prosinac 2019

RADIONICA

NAUČENO - PRIMIJENJENO!

Nastavnica Renata Ruić Funčić na satu je kemije s učenicima 3. c razreda primijenila neke od metoda s kojima se susrela na mobilnosti u Rumunjskoj, a kojima se osnažuju vlastite kvalitete i talenti. Istaknuta je primjena metode coachinga u nastavi kojom se učenike potiče na slobodno izražavanje vlastita mišljenja. To osigurava razvoj učeničkog kritičkog mišljenja, kreativnosti, inicijative, donošenja odluka, konstruktivnog upravljanja osjećajima i rješavanja problema.

  

      

  

               

 


 •  Kreirano Srijeda 11.  Prosinac 2019

 SCOGIS na Nastavničkom vijeću! 

 Ponedjeljak, 9. prosinca 2019. g.

Erasmus + , izazovi projekta SCOGIS i prva mobilnost: projektna diseminacija

Prof. Renata Ruić Funčić, prof. Dubravka Radman i stručna suradnica, prof. Hajdi Škarica članove Nastavničkog vijeća GFP upoznale su sa izazovima Erasmus + KA 1 programa. Riječju i slikom prezentirale su prvu mobilnost u sklopu projekta SCOGIS. Ukratko su predstavile nastavne strategije i metode  koje su naučile na mobilnosti te najavile konkretne radionice koje će uskoro za kolege nastavnike organizirati u školi. Na mobilnosti u Rumunjskoj radeći su uživale od 26. 10. do 1.11. 2019.g.

Kliknite ovdje za preuzimanje ppt prezentacije!

 

 

   

 

   


 

 • Kreirano Utorak, 10 Prosinac 2019

LOGO SCGIS!

Darovitost na djelu!!!


Jakov Zorić, učenik 3. a razreda, osmislio je i izradio LOGO našeg Erasmus+ projekta. 

Formula njegova iznimnog loga je:

DAROVITI UČENIK + SAMOPOUZDANJE = lučenje životno najvažnije molekule-hormona SREĆE

 

 

 


 • Kreirano Srijeda 24. Listopad 2019

 

U tijeku su završne aktivnosti organizacije prve projektne mobilnosti. 

Sve o pripremama za mobilnost, o putovanju u daleku rumunjsku Transilvaniju, o strukturiranom tečaju Vitamin C boosts education! – coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learners , o profesionalnim i osobnim iskustvima članica tima iz grada Brana i znamenitog branskog dvorca grofa DrakuleLaughing...svakodnevno pratite na Facebook stranici projekta.

SCOGIS na Facebooku!!!!Cool

 


 • Kreirano Četvrtak 10 Listopad 2019

 


 

 SCOGIS na Facebooku!

Facebook stranica Erasmus + projekta naše škole: GFP, KA1 projekt ''SCOGIS - Strengthen self-confidence in gifted students''

Pristupiti možete kliknuvši na SCOGIS na Facebooku!

Pratite nas i slobodno lajkajte, dijelite... CoolSmile

 

______________________________________________________________________________________________________

Prva mobilnost - Rumunjska

SCOGIS na facebooku:

https://www.facebook.com/scogisgfp/

 

Zadarske srednje škole online:

http://www.rivaon.com/vijesti/v3910/v3910.htm

Više članaka ...

 1. SCOGIS - O projektu