OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

EXPECILS - o projektu

Još jedan projektni prijedlog, za program Erasmus +, odobren je Gimnaziji Franje Petrića Zadar. Projekt pod nazivnom 'Eksperimentiranje, kreativnost i inovativnost u učenju znanosti' (Experimentation, creativity and innovation in learning science; EXPECILS)  za 2020. godinu, za Ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja ocijenjen je visokom ocjenom od 96 bodova te je školi odobrena financijska potpora od 11.780,00 EUR. Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i projekte EU, a usmjeren je osnaživanju i usavršavanju nastavnika prirodnih predmeta za suvremene metode poučavanja.

Većina učenika Gimnazije Franje Petrića ima dobre radne navike, visoke kognitivne sposobnosti te je visoko motivirana za školski uspjeh. Razvoj kompetencija nastavnika prirodnih predmeta koje će dovesti do osuvremenjivanja nastave (prijelaz s tradicionalnog pristupa na suvremeni  u kojem je učenik centar aktivnosti) potakao bi razvoj učeničkih kompetencija: rješavanje problema ili zadataka više kognitivne razine,  razvijanje sposobnosti analiziranja, zaključivanja na osnovu dokaza, razlikovanje mišljenja od dokazanih i argumentiranih tvrdnji, što nije važno samo za uspjeh u prirodoslovnim predmetima  te za učenike koji se namjeravaju baviti znanošću, već za svakog građanina koji  traži odgovore na neka važna društvena pitanja.

Projekt obuhvaća dvije mobilnosti s četvoro nastavnika. Projektni tim čine nastavnik matematike Dean Raonić, nastavnice iz biologije Doma Zidar i Nela Mandić, te nastavnica kemije, koja ujedno i koordinira projektom, Renata Ruić Funčić. Planirano je da dvoje nastavnika pohađa tečaj 'Innovative math and science applications at schools (STEM)'u Belgiji, a drugo dvoje'STEM: A Step For the 21th Century Education' u Finskoj.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROJEKTA