Obavijest učenicima - smjene II. polugodište 2016./2017.

Nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak, 16. siječnja 2016.

Prvi i drugi razredi su u smjeni poslijepodne,

a treći i četvrti razredi su u smjeni ujutro.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Obavijest o nenastavnim danima 12. i 13. siječnja 2017.

OBAVIJEST O NENASTAVNIM DANIMA 12. i 13. siječnja 2017.

možete preuzeti ovdje.

Obavijest o odabiru putničke agencije (002-2016)

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA PROVEDBU DVODNEVNOG IZLETA U INOZEMSTVO ZA UČENIKE DRUGIH RAZREDA

Nakon održanih roditeljski sastanaka drugih razreda i provedenog glasovanja, za organizaciju i izvedbu dvodnevnog putovanja u inozemstvo većinom glasova nazočnih roditelja odabrana je agnecija F-tours d.o.o.

Predsjednica povjerenstva:
Elizabeta Dorkin-Milković, prof.

Obavijest o odabiru putničke agencije (001-2016)

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE U ŠPANJOLSKU

Nakon održanih roditeljski sastanaka trećih razreda i provedenog glasovanja, za organizaciju i izvedbu maturalne ekskurzije u Španjolsku većinom glasova nazočnih roditelja odabrana je agnecija F-tours d.o.o.

Predsjednik povjerenstva:
Gojko Bukvić, prof.

Odluka o odabiru - ponuda 002/2016

KLASA: 602-05/16-06-01
URBROJ: 2198-1-57-16-820

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81./15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 002/2016 i odabir najpovoljnije ponude objavljuje

 


POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira dvodnevna ekskurzija

Izabrane su sljedeće ponude:

1. Perla svjetska putovanja d.o.o.
2. Eško d.o.o.
3. F-tours d.o.o.

Ponude će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku u srijedu 21. prosinca 2016. u 18.25 (2. A i 2. B) i u 19.10 sati (2. C i 2. D) kada će se odabrati i najpovoljnija ponuda prema kojoj će se ostvariti realizacija putovanja.

Predsjednica Povjerenstva:
Elizabeta Dorkin-Milković, prof.

Odluka o odabiru - ponuda 001/2016

KLASA: 602-05/16-06-01
URBROJ: 2198-1-57-16-801

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81./15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 001/2016 i odabir najpovoljnije ponude objavljuje

 


POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira višednevna ekskurzija u Španjolsku

Izabrane su sljedeće ponude:

1. Spektar putovanja d.o.o.
2. VIP TRAVEL DMC & PCO®, Jerome d.o.o
3. F-tours d.o.o.

Ponude će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku u ponedjeljak 19. prosinca 2016. u 18.25 (3. A i 3. B) i u 19.15 sati (3. C i 3. D) kada će se odabrati i najpovoljnija ponuda prema kojoj će se ostvariti realizacija putovanja.

Predsjednik Povjerenstva:
Gojko Bukvić, prof.

Javni poziv za ponude 002-2016

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 002/2016 možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za ponude 001-2016

*Napomena: 23.11.2016. u 16.50 ažuriran je obrazac ponude, pa molimo sve one koji su ga već preuzeli da ponove preuzimanje!

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 001/2016 možete preuzeti ovdje.

Znanstveni inkubator 2016.

Međunarodna znanstvena manifestacija Dani Frane Petrića održana je Cresu u periodu od 29.9.-01.10.2016. Idejni začetnici i organizatori ove manifestacije su: Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i Udruga Mala filozofija. U sklopu manifestacije održan je i projekt „Znanstveni inkubator- trening za znanstvena istraživanja“. 

Opširnije...

Obavijest - izlet Kukljica 2016.

Polazak na školski izlet je u ponedjeljak, 12.9. 2016. u 9 sati sa gata u uvali Draženica (vidi kartu !).