OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

<- zbirku zadataka iz prirodoslovlja u PDF-u možete preuzeti ovdje.

<- ovdje možete preuzeti ePUB datoteku.

EXPECILS - aktivnosti

EXPECILS - 05.10.2020. (logo projekta)

Erasmus tim EXPECILS-a (Doma Zidar, Dean Raonić, Nela Mandić i Renata Ruić Funčić) osmislio je logo projekta. Nakon nekoliko verzija izrađenih u različitim programima prihvaćen je veliki logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i mali logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizirane su u stranice na kojima se može pratiti projekt:

Facebook stranica: https://www.facebook.com/expecils

Instagram: https://instagram.com/expecils.mioc

Twitter: https://twitter.com/expecils

Web stranica škole: https://www.zd-mioc.hr/expecils-o-projektu

 

EXPECILS  - odgoda aktivnosti zbog COVID-19

S početkom pandemije COVID-19 sve aktivnosti i mobilnosti su odgođene. Radni sastanci s dogovorom o daljnjem radu i evaluacijom dotadašnjeg rada, edukacija nastavnika, izrada zbirke zadataka te planirana diseminacija je odgođena do poboljšanja epidemiološke situacije. Projektu je produženo trajanje još godine dana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Slika preuzeta s: https://www.057info.hr/vijesti/2020-04-12, Saša Čuka

 

U svibnju 2021. Erasmus tim odlučuje promijeniti edukacije te počinje tražiti nove mobilnosti koje su povezane sa STEM područjem. Dogovora se edukacija u Varni (Bugarska) i Malagi (Španjolska) no opet, zbog epidemiološki razloga, te edukacije otpadaju. Nakon potvrde da će se sigurno držati edukacije, Doma i Renata izabiru mobilnost u Lisabonu, a Nela i Dean još uvijek tragaju za mobilnost uže vezanu uz matematiku.  


EXPECILS  - 23.08.-29.08.2021. (sudjelovanje na edukaciji)

Od 23.08.-29.08.2021. profesorice Doma Zidar i Renata Ruić Funčić bile su na edukaciji 'STEAM and STEM Education: Inquiry, Critical Thinking and Creativity' u organizaciji 'Motivated Learning for Everyone'. Tijekom edukacije nastavnice su se upoznale s različitim  metodama podučavanja te  raznim digitalnim alatima koji su primjenjivi u nastavi STEM predmeta. Neki od digitalnih alata s kojima su radile su: ClassDojo, Flipgrid, QuiverVision, ChatterPix, Icebreaker, Spot it, Dobble, Canva,  Mentimeter i Actionbound. Između mnogih znamenitosti u Lisabonu posjetile su i Oceanarium:

 

Posljednji dan edukacije bio je posvećen Lisabonskom  muzeju umjetnosti, arhitekture i tehnologije- MAAT. Muzej kombinira tri različita polja na način da ostavlja mjesta za kritičko promišljanje o različitim temama i različitim pogledima na iste teme. Jedan od postava ticao se  održivog razvoja i važnosti smanjenja emisije ugljikovog (IV) oksida. Na vrlo zoran način posjetitelji su mogli putem konzola izračunati vlastitu godišnju emisiju ugljikovog dioksida, te saznati koliki je njihov vlastiti ekološki otisak, s naglaskom na smanjenju istog. Posjetili smo i zanimljivu izložbu 'Aquaria – Il iluzija mora u kutiji'.  izložba se bavila pitanjem kako je ocean isprao naše gradove, domove i kulturne institucije i propituje kako smo usvojili pojam morskog kraljevstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPECILS  - 06.09.2021. (učenje sa Spot it kartama)

Po povratku s mobilnosti prof. Renata Ruić Funčić primijenila je naučeno na mobilnosti i izradila 'Spoi it' karte za ponavljanje imena spojeva i kemijskih simbola koje su primjenjive u svim godinama učenja kemije. 06.09.2021. održano je Školsko stručno vijeće na kojem su prof. Doma Zidar i prof. Renata Ruić Funčić  kolegicama pokazale način igranja i učenja sa Spot it kartama. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPECILS  - 14.09.2021. (učenje s Dobble kartama)

Prof. Doma Zidar također je neposredno nakon edukacije izradila je Dobble karte za učenike osnovne škole. Učenici su na početku nove školske godine na zabavan način ponovili sadržaje koje su učili u prethodnoj školskoj godini. Radionica s učenicima održana je 14.09.2022.

  

 

EXPECILS  - Obilježavanje Erasmusovih dana

Obilježili smo Erasmusove dane igrom sa 'Spot it' kartama za kemiju. Svi razredi su taj tjedan pokazali znanje kemijskih formula i imena spojeva. Učenici su bili podijeljeni u grupe (4 učenika u grupi). Cilj igre je skupiti što više karata. Svaki učenik dobije jednu kartu. Da bi preuzeli kartu iz šila moraju naći simbol za tvar na njoj isti kao što imaju na svojoj karti u ruci i reći ispravno ime tog simbola ili formule. Učenik koji osvoji najviše karata ide u sljedeći krug. Pobjednik je dobio veliku čokoladu s rižom.

   

   

EXPECILS  - 25.10.-29.10.2021. (Edukacija u Švedskoj)

Nakon duge i iscrpne potrage za odgovarajućim tečajem, u listopadu 2021. (25.10.-29.10.) prof. Nela Mandić i prof. Dean Raonić putuju u Švedsku na edukaciju 'STEM Education: Innovative Math and Science Applications at Schools'. Uz učenje aplikacija koje mogu primijeniti u nastavi, kako bi razumjeli koliko učenici razumiju nastavnika dok im prenosi novo gradivo, sudjeluju u aktivnosti slaganja geometrijskih likova, gledaju online predavanje na temu „Developing a Growth Mindset“  profesorice Carol Dweck, razgovaraju o problemu nasilja u školama, kako ga prepoznati (nepoželjno i loše ponašanje, jednostrano i/ili se ponavlja više puta) i kako ga riješiti. Dijele iskustva o načinu rješavanja nasilja u školama. Sudjeluju u radionici „ Igra scenarija- rješavanje problema nasilja u školama“.  

    

 

EXPECILS  - 29.10.2021.

Na Županijskom stručnom vijeću srednjoškolskih nastavnika kemije, koji se održao online 29.12.2021., Nela Mandić i Renata Ruić Funčić predstavile su Erasmus + projekt 'EXPECILS'. Zbog online okruženja zadržale su se samo na opisivanju upotrebe aplikacije ' QuiverVision', 'Ice breakear' i  'Blob tree'. 

  

EXPECILS  - 01.03.2022.

Članovi Erasmus tima (Doma, Dean, Nela i Renata) predstavili su svojim kolegama na Nastavničkom vijeću 01.03.2022. projekt EXPECILS te pokazali koje su aplikacije dobro došle za Sat razredne zajednice. Objavile su da je Zbirka zadataka za maturante u izrade te najavile održavanje radionice za nastavnike. Pozvani su sve kolege da se pridruže radionicama koje će se održati krajem svibnja i/ili početkom lipnja.   

  

EXPECILS  - 26.03.2022. (Storytelling chemistry cards na njemačkom jeziku)

Prof. Dubravka Radman sa svojim učenicima četvrtih razreda Gimnazije Franje Petrića provela je radionicu 'Storytelling chemistry cards' . Učenici su prevodili imena kemijskih spojeva i elemenata na njemački jezik. Nakon toga su izarali nasumično pet karata te na osnovu izabranih karata složili kemijski tekst - priču služeći se njemačkim jezikom. 

Radionica je objavljena na eTwiningu: https://live.etwinning.net/events/event/300539

  

EXPECILS  - 28.04.2022.

Zanimljivom i poučnom radionicom pomoću slaganja geometrijskih likova profesorica Nela Mandić pomogla je učenicima Gimnazije Franje Petrića Zadar da usavrše vještine uspješnijeg usvajanja i prenošenja znanja. Radionica ''Podrazumijevanje nije razumijevanje' (28.04.2022.) omogućila je osvještavanje kvalitetne komunikacije te vještine slušanja. 

  

EXPECILS  - 28.04.2022. (radionica "Igre scenarija")

Učenici drugog razreda Gimnazije Franje Petrića Zadar 28.04. pod vodstvom profesorice Nele Mandić, sudjelovali su u radionici ''Igre scenarija". Kroz radionicu su pomoću zadataka  (scenarija) na konkretan, zanimljiv i poučan način razgovarali, promišljali, podijelili iskustva te predložili rješenja zadanog problema. Cilj radionice je bio pozvati da ne budemo samo pasivni promatrači, već prihvatimo drugačije i slabije od sebe.

  

EXPECILS  - izložba "Prkosi li život drugom zakonu termodinamike?"

U sklopu Festivala znanosti 2022. sa izložbom "Prkosi li život drugom zakonu termodinamike?", EXPECILS, zajedno s 4c razredom i prof. Ruić Funčić pitaju: ''Život možemo promatrati kao proces stvaranja reda. Bez reda u odvijanju metaboličkih reakcija organizam ne bi mogao opstati. Slijedi li život drugi zakon termodinamike?

Kako se makroskopski procesi odvijaju samo u smjeru porasta entropije, onda imaju strijelu vremena i to tako da im se nered i besciljnost povećavaju. Budući da u stvarnosti ne pokazuju smanjenje entropije, u makroskopskim procesima nije moguć obrat vremena. Povećava li se ljudima nered i besciljnost tijekom života?

Možemo li život i vrijeme u ljudskom životu sagledavati drugačije?''

Izložba je dostupna na poveznici https://bit.ly/GFPFestivalznanosti2022.

   

  

EXPECILS  23. i 24. 05. 2022.

"Blob Tree na matematici"

Radionice su održane 23. i 24. svibnja 2022. u dvije skupine učenika podijeljeno po gimnazijskim smjerovima, matematičkom i općem.
Učenicima je predstavljena slika s amorfnim a donekle čovjekolikim likovima koji se nalaze razbacano u prostoru jednom velikom drvetu te okolo njega. Ti likovi predstavljaju razna stanja svijesti, osjećaje, poziciju u društvu i slično.

  

U prvom dijelu radionice učenici su trebali promotriti likove te obojati bojom po izboru onaj lik kako su se trenutno osjećali i vidjeli na satu matematike. Učenicima je napomenuto da ne postoje unificirani odgovori te da ne moraju biti uopće vezani za predmet. Bitno je bilo iznijeti raznolikost osjećaja, misli i trenutno stanje učenika.

Nakon toga zadatka učenici su se međusobno uspoređivali, komentirali sebe i druge, interesirali za značenje pojedinog lika. U trećem dijelu radionice obojali su ili zaokružili lik koji bi željeli biti. Na kraju radionice vidno je bilo opuštanje, povezivanje i empatija među učenicima, atmosfera je postala srdačnija i toplija.

Radionica se pokazala iznimno korisnom kao jedan kratki petominutni odmor, gdje se učenici kao i učitelj opuste, zbliže, približe emocionalno jedan drugome, te se količina stresa smanji i nastavak rada postaje ugodan i produktivan.

EXPECILS – 26. i 27.05.2022.

"Mentimeter u nastavi matematike"

Radionice su održane 26. i 27. svibnja 2022. u dvije skupine učenika podijeljeno po gimnazijskim smjerovima, matematičkom i općem.

Alat mentimeter.com/menti.com je pogodan za igranje kvizova, kratko ponavljanje gradiva prethodne lekcije, uvod u novu lekciju, usustavljivanje gradiva ili neki vid provjere.
Nakon završetka cjeline "Krivulje drugog reda" u trećem razredu matematike, provjereno je kako učenici vide svoju razinu poznavanja sadržaja prije nadolazećeg ispita i usustavljivanja sadržaja kako bi kvalitetnije pripremilo ponavljanje cjeline.

Učenici su odgovarali na nekoliko kratkih općenitih pitanja, čiji su odgovori odmah grafički prikazani. Osim zanimljivog očitanja grafova, proučavanja i tumačenja podataka (što je također dio vještina i znanja koja se na matematici trebaju razviti), otvorila su se brojna pitanja vezana za tekući sadržaj te je komunikacija bolje uspostavljena.

EXPECILS - 30.08.2022.

<- zbirku zadataka iz prirodoslovlja u PDF-u možete preuzeti ovdje.

<- ovdje možete preuzeti ePUB datoteku.